ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัว ภาคกศ.พป. รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ภาคกศ.พป. (รอบที่ 1) 

2. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายงานตัว

3. ขั้นตอนการรายงานตัว 

4. วิธีการชำระเงิน

5. วิธีตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

6. ปฏิทินการศึกษา (เปิดภาคเรียน 14 ก.ค. 67)

7. ค้นหารหัสนักศึกษา (หรือดูในใบชำระเงิน)

   

10/01/2567

Follow Us

NPRU

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-109300 ต่อ 3891

academic.npru@gmail.com

© สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม