ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พป. รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายชื่อคลิก 

11/06/2567

Follow Us

NPRU

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-109300 ต่อ 3891

academic.npru@gmail.com

© สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม